0708-446699 jan@veberod.nu

Välkommen till byutveckling

Har ni tänkt på att en by kan liknas vid ett företag? Den har ett lokalt näringsliv och engagemang som ofta är grunden till att en by är attraktiv för människor att bo och leva i.

Att marknadsföra en by både lokalt och utåt och att skapa lokala förutsättningar för utveckling är något vi arbetar med.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

Smarta Byar

Smarta Byar, konceptet där vi skapat Sveriges första by för landsbygdsutveckling.

Mer här...

Konceptet

Veberod.nu är sajten som startade det hela!

Idag med över 200 annonsörer, 20.000 besök i månaden, lokalt skapade samarbeten, ungdomsreportrar och med ett lokalt socialt företagande, har sajten och dess koncept gjort bra reklam för Veberöd och attraherat flera företag.

Ett koncept som nu även startat i vår kära grannby Södra Sandby!

 

Din etableringshjälp

Att etablera sig i Romelebygden där vi jobbar mest, är ett av de mest fantastiska områdena i Skåne. Livskvalitén är påtaglig och kostnadsläget jämfört med storstaden är ytterligare en stor fördel.

Att etablera sig på en ny ort är ofta inget man har mycket tid över själv som företagare. Det är här vi kan vara en stor hjälp att hitta industritomter, projektledning, ta fram ritningsförslag eller helt enkelt förmedla rätt kontakter.

Våra resurser är stora med ett stort lokalt nätverk som får det mesta att fungera.